CE Markering

Het technisch dossier is een essentieel onderdeel bij het voldoen aan de wettelijke eisen voor CE-markering en het aantonen van conformiteit met de relevante productrichtlijnen. Rozendal Arbo en Veiligheid begrijpt de complexiteit van het technisch dossier en ondersteunt jouw organisatie bij het opstellen en samenstellen ervan, zodat je voldoet aan alle vereisten.

Het technisch dossier bevat belangrijke documentatie en informatie over het ontwerp, de constructie en de werking van jouw product. Het moet volledig en accuraat zijn en toegankelijk zijn voor bevoegde instanties, zoals keuringsinstanties en toezichthoudende autoriteiten. Enkele eisen waaraan een technisch dossier moet voldoen, zijn:

Technische specificaties: Het dossier moet gedetailleerde technische specificaties bevatten, zoals ontwerptekeningen, technische tekeningen, schema’s en specificaties van de gebruikte materialen en componenten.

Risicobeoordeling: Een grondige risicobeoordeling moet worden uitgevoerd, waarbij alle potentiĆ«le gevaren en risico’s geĆÆdentificeerd en geanalyseerd worden. Dit omvat ook een evaluatie van de getroffen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen.

Gebruiksaanwijzing: Een duidelijke en begrijpelijke gebruiksaanwijzing moet worden opgenomen in het technisch dossier. Deze moet informatie bevatten over de juiste installatie, bediening, onderhoud en eventuele veiligheidsvoorschriften of beperkingen.

Testrapporten en certificaten: Het dossier moet alle relevante testrapporten en certificaten bevatten die aantonen dat het product voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

Verklaring van overeenstemming: Een EG-verklaring van overeenstemming moet worden opgenomen, waarin verklaard wordt dat het product voldoet aan de geldende Europese productrichtlijnen. IIA verklaringen maar ook IIB verklaringen.

Joey Rozendal
Joey Rozendal
Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (kerndeskundige)